Managementul calităţii este "un ansamblu de măsuri folosite în mod regulat la nivel instituţional sau de sistem, în scopul asigurării calităţii învăţământului superior, cu accent pe îmbunătăţirea calităţii per ansamblu."

Asigurarea calităţii este " un proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, garantare, menţinere şi îmbunătăţire) pe baza unor criterii bine stabilite, a calităţii unui sistem de învăţământ superior, a unor instituţii sau a unor programe."

Managementul global al calităţii (MGC) este "o abordare comprehensivă a managementului calităţii, care pune accent pe factori ca: dezvoltarea continuă, centrarea pe student, managementul strategic, nevoia de sisteme explicite - care să asigure calitatea în învăţământul superior - şi o perspectivă asupra conducerii şi supervizării, care insistă asupra abilităţilor şi responsabilizării angajatului."

Glosar bilingv (român-englez) de termeni pentru învăţământul superior

structuri instituţionale   manualul calităţii   asigurarea calităţii
  evaluări interne   evaluări externe  
homepage   managementul calităţii   arhivă
  Journal of Research in Higher Education