În cadrul CDUMC sunt elaborate rapoarte şi analize din domenii precum:

  • managementul strategic;

  • managementul calităţii;

  • învăţământul superior;

  • procesul Bologna.

sinteze       rapoarte
    publicaţii şi rapoarte    
homepage       contact
  Journal of Research in Higher Education