"Competitivitate şi performanţă în activitatea academică universitară", 2005-2007

"Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional-formative", 2005-2006

"Protocol de evaluare formativă în instituţiile de învăţământ superior în perspectiva integrării europene", 2003-2005

"EUNET – Entrepreneurial University Network", 2003-2004

CalisRo, 2003-2004

Cultura Calităţii I, 2002

misiune       proiecte
    management strategic    
homepage       contact