Preocupările universităţii de a dezvolta un departament în domeniul managementului universitar s-au concretizat în 1998, când a fost creat Compartimentul de Dezvoltare Strategică şi Managerială. Activităţile centrului acopereau domenii ca managementul strategic universitar, asigurarea calităţii în cadrul instituţiei, relaţia cu absolvenţii, organizarea de cursuri de perfecţionare pentru personalul universităţii.

În urma unor eforturi permanente de eficientizare a activităţilor desfăşurate, unitatea trece printr-o serie de transformări, iar în 2004 ia fiinţă Centrul de Dezvoltare Universitară, devenit, ulterior (2013), Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii.

Din anul 2017 Centrul editează Journal of Research in Higher Education.

misiune       proiecte
    management strategic    
homepage       contact
  Journal of Research in Higher Education