Prin realizarea analizelor şi studiilor cu privire la mediul intern şi extern al universităţii şi prin furnizarea de informaţii privind învăţământul superior la nivel naţional şi global, centrul sprijină procesul de luare a deciziilor la nivelul universităţii.
În vederea realizării acestei misiuni, CDUMC desfăşoară următoarele activităţi:

  • asigură documentări, studii, analize, evaluări de situaţii pentru conducerea Universităţii, conducerile facultăţilor şi departamentelor;

  • efectuează sondaje privind opinia studenţilor, a absolvenţilor şi a angajatorilor cu privire la studiile universitare;

  • asigură suportul pentru implementarea managementului calităţii şi a managementului strategic universitar în cadrul Universităţii;

  • organizează procesul de evaluare a cursurilor de către studenţi;

  • asigură suportul în ceea ce priveşte participarea universităţii în ranking-urile internaţionale;

  • diseminează informaţii din domeniile asigurării calităţii, managementului strategic şi dezvoltării universitare la nivelul întregii universităţi;

  • oferă consultanţă unităţilor din cadrul UBB în cele trei domenii anterior menţionate.

În vederea desfăşurării acestor activităţi, CDUMC colaborează cu toate unităţile din cadrul UBB.

misiune       proiecte
    management strategic    
homepage       contact