Managementul strategic este "procesul prin care o organizaţie:

  • îşi determină scopul, obiectivele fundamentale şi nivelul de realizare a lor;

  • decide asupra acţiunilor care trebuie întreprinse pentru realizarea acestor obiective într-o anumită perioadă de timp şi într-un mediu extern schimbător;

  • decide asupra implementării acestor acţiuni şi asigură condiţii necesare pentru a modifica aceste acţiuni dacă este necesar;

  • evaluează progresul realizat şi succesul obţinut."

(J. L. Thompson)

plan strategic       plan operaţional
    management strategic    
homepage       arhivă
  Journal of Research in Higher Education