La nivelul instituţiei

Prorectorul responsabil cu asigurarea calităţii deţine responsabilitatea privind întreaga activitate care vizează acest domeniu, la nivelul tuturor structurilor universităţii ― academice şi administrative.

Comisia de Asigurare a Calităţii structură la nivelul Consiliului de Administraţie al UBB, cu rol în implementarea, evaluarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a calităţii (în 2013 a preluat prerogativele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (2006-2013)).

Comisia de Curriculum, Calitate şi Învăţământ Netradiţional structură la nivelul Senatului, cu rol în evaluarea, monitorizarea periodică şi acreditarea internă a programelor de studii de nivel licenţă şi master (în 2012 a preluat prerogativele Consiliului pentru Curriculum (2006-2012)).

Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii (CDUMC) coordonează activităţile de planificare, asigurare, monitorizare şi evaluare a calităţii la nivelul întregii universităţi.

La nivelul facultăţilor

Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăţi (CEAC) structuri la nivelul facultăţilor UBB, cu rol în implementarea strategiilor de asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor.

structuri instituţionale   manualul calităţii   asigurarea calităţii
  evaluări interne   evaluări externe  
homepage   managementul calităţii   arhivă