Beneficiind de o îndelungată tradiţie academică, Universitatea „Babeş-Bolyai” cunoaşte, după 1990, cea mai intensă perioadă de dezvoltare de la înfiinţare.

Prin diversificarea şi extinderea ofertei educaţionale şi a cercetării ştiinţifice, prin diversificarea serviciilor către societate, reafirmarea caracterului multicultural şi modernizarea infrastructurii, Universitatea „Babeş-Bolyai” contribuie la dezvoltarea societăţii.

Urmărind să îşi realizeze misiunea de emancipare a societăţii, prin învăţare organizaţională şi auto-reflexivitate, universitatea se află într-o continuă transformare.

Fie că ne referim la expansiunea universităţii, la asigurarea calităţii serviciilor oferite sau la modelul managerial adoptat, vorbim, de fapt, de aspecte ale dezvoltării universitare.

despre cdumc       management strategic
    managementul calităţii    
arhiva       contact
  Journal of Research in Higher Education